Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ny rapport: 68 landsbyer med stigende befolkning.

68 landsbyer i yderområder med befolkningstilvækst i perioden 1997-2007.

Hele rapporten
Links til d
iverse presse-indslag
.

Af Pia Heike Johansen og Karsten Eskildsen, IFUL

Udgivet af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

At landdistrikterne i Danmarks yderområder affolkes har nærmest vokset sig til en selv-indlysende kendsgerning i den almene samfundsbevidsthed. Men reelt viser det sig, at ca. en tredjedel af landsbyerne i disse områder tværtimod udviser en befolkningsmæssig fremgang! På vegne af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen har IFUL sat sig for at undersøge mulige årsager hertil, og om der eventuelt kunne overføres gode erfaringer og ideer til landsbyer, hvor nedgang i befolkningstallet er et problem.

I Danmark har mange landsbyer relativt ensartede vilkår, og der kan derfor ikke defineres enkelt-årsager – som f.eks. stærkt foreningsliv, herlighedsværdier eller andet – fordi sådanne enkeltårsager findes såvel i landsbyer med fremgang som det modsatte. Man må derfor søge årsagerne i en kombination af faktorer, der viser sig i to overordnede forklaringsrammer:

v Den første er knyttet til de lokale ressourcer som f.eks. natur og kulturmiljøer samt infrastruktur.

v Den anden er knyttet til de aktører, der bringer de lokale ressourcer i spil som f.eks. lokalt forenings- og erhvervsengagement samt offentlige investeringer.

Det fremgår af undersøgelsen, at disse to forklaringsrammer hver for sig både kan kortlægges og erfaringsmæssigt udvikles. I de i alt 31 interviews i otte udvalgte ”succes-landsbyer” var det et gennemgående træk, at man lokalt er meget opmærksom på at sikre udfoldelsen af sådanne, lokale ressourcer, både hvad angår de stedbundne (f.eks. naturen og infrastruktur) og de humane (f.eks. forenings- og erhvervsliv). Det var den generelle opfattelse, at netop kombinationen af to forklaringsrammers kvalitet og organisering var den reelle baggrund for den positive udvikling.

Rapporten indeholder derfor ingen enkelt-forklaringer til ”bare” at omsætte til egne behov, men nok modeller, der kan danne grundlag for forskellige bidrag til fastholdelse og med tiden også vækst i befolkningstallet i yderområdernes landsbyer. Se rapporten her.

 

Redaktionen afsluttet: 22.09.2008