Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Kan landsbypedeller modvirke, at de lokale ildsjæle brænder ud?

I Danmark har vi en lang tradition for at have mange ildsjæle i det frivillige foreningsliv. Ildsjæle er folk, der gør en ekstraordinær indsats for samfundet uden at blive økonomisk belønnet herfor, alene for at fremme den gode sag. Gennem de seneste år har de tyndt befolkede områder været præget af funktionstømning og affolkning. Dette kombineret med mindre økonomisk støtte fra kommunerne har gjort disse områder sårbare som aldrig før.

For at modvirke tilbagegang er det vigtigt, at de lokale foreningsildsjæle har gode betingelser. Hvordan bevarer vi dem? Hvordan fastholder vi deres entusiasme, idérigdom og mange aktiviteter, uden at de brænder ud?

En mulighed er at aflaste dem gennem en kommunal landsbypedelordning, hvor en landsbypedel kan give et serviceløft til et eller flere lokalområder. Arbejdet består typisk i at vedligeholde bygninger eller udendørs fællesarealer, men kan også indbefatte sociale og administrative opgaver. Herved aflastes de lokale ildsjæle og kan i højere grad koncentrere sig om at udvikle nye tiltag og varetage de aktiviteter i foreningslivet, de interesserer sig mest for.

På den baggrund er projektet ”Landsbypedeller – en effektiv måde at aflaste ildsjæle på?” blevet til. Det er et samarbejde mellem Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet, Esbjerg, og Tønder Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor en landsbypedelordning i disse år implementeres. Formålet er via følgeforskning (spørgeskemaundersøgelser og interviews) at tilvejebringe viden, som kan bidrage til udviklingen af bæredygtige landsbypedel-ordninger. Projektet er delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Kontaktperson, SDU: Professor mso, Gunnar Lind Haase Svendsen

Kontaktperson, Tønder Kommune: Afdelingsleder Kirsten Besendahl, Tønder Kommune

Redaktionen afsluttet: 24.01.2014