Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Landby Erhvervspartnerskaber

Rapporten beskriver og analyserer en række eksempler på partnerskaber mellem erhvervsaktører i landdistrikterne på den ene side og aktører i byerne på den anden side. Aktørerne i byerne er både erhvervsvirksomheder, organisationer, myndigheder og grupper af borgere.

Rapporten beskriver og analyserer en række eksempler på partnerskaber mellem erhvervsaktører i landdistrikterne på den ene side og aktører i byerne på den anden side. Aktørerne i byerne er både erhvervsvirksomheder, organisationer, myndigheder og grupper af borgere.

Undersøgelsen bygger på elleve danske eksempler på land-by erhvervspartnerskaber. Emnerne for samarbejderne er blandt andet fødevarer, film, green care, medier, detailhandel, telearbejde, uddannelse og turisme.

Rapporten er udarbejdet af centerleder, professor mso Anne-Mette Hjalager og postdoc. Hanna Barbara Rasmussen.

Læs rapporten (i pdf): CLF Report 32/2014.

Redaktionen afsluttet: 10.11.2014