Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ny IFUL Report: Lokale aktionsgrupper 2008

Hermed udgives en af de første europæiske rapporter om de foreløbige erfaringer med etablering af Lokale AktionsGrupper (LAG’er) under EU’s landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogram 2007-2013.

Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder 2008
Sammensætning, aktiviteter og samarbejde i opstartsperioden

af kandidatstipendiat Annette Aagaard Thuesen
og videnskabelig assistent Jens Fyhn Lykke Sørensen

Rapporten er bestilt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Rapporten i sin helhed

Undersøgelsen baserer sig på et spørgeskema, der i juni 2008 udsendtes både til LAG’ernes bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer. Der indkom i alt 500 besvarelser: hhv. 64,5% af bestyrelsesmedlemmerne og 90,2% af koordinatorerne. Analysen heraf peger på, at LAG- organiseringen fortsat er under udvikling: mange bestyrelsesmedlemmer finder ganske vist i det store hele LAG-arbejdet spændende og udfordrende, og at der udvikles gode projekter, men de oplever også en relativt traditionel arbejdsform, hvor det kan være svært at inddrage større dele af medlemsskaren i det pågældende LAG-område. Endelig oplever de visse hindringer i arbejdet, fx i form af programmernes regelsæt.

Udover at påvise nogle skævheder i bestyrelsessammensætningerne – kun 29% er kvinder, og 69% af alle adspurgte er over 50 år – byder rapporten på en række bemærkelsesværdige resultater, fx at det generelle uddannelsesniveau er meget højt, og at uddannelsesniveauet er højest i de traditionelle udkantsområder. Det er ligeledes – set fra et europæisk synspunkt – interessant, at andelen af bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer offentlige myndigheder, kun er 14%, mens de danske krav for at sikre bestyrelserne mod offentlig overrepræsentation blev sat til 30%.

Analysen er primært en kortlægning af de hidtidige erfaringer med LAG-arbejdet og omfatter ikke i sig selv egentlige anbefalinger til det fortsatte arbejde. Analysen vil dog danne grundlag for yderligere videnskabeligt arbejde i fremtiden.

Rapporten er finansieret af Fødevareministeriet og Den Europæiske Landbrugsfond til Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond

Yderligere oplysninger ved henvendelse til kandidatstipendiat Annette Aagaard Thuesen: tlf. 6550 4225. E-mail: aat@sam.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 27.11.2008