Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Kursus om Land-by erhvervspartnerskaber 23/10 i Kolding

Land-by erhvervspartnerskaber tiltrækker stigende opmærksomhed – fx fremhæver OECD i en ny rapport sådanne partnerskaber som en væsentlig kilde til vækst på både landet og i byerne.

Der er mange velfungerende land-by erhvervspartnerskaber i Danmark. De har meget forskelligt omfang og fokus på vidt forskellige produkter – bioressourcer, fødevarer, turisme, transport sundhed og meget andet.

På kurset introducerer vi en række eksempler på partnerskaber fra ind- og udland. Vi ser endvidere på, hvilke direkte og afledte effekter partnerskaberne har i landdistrikterne og hos partnerne i byen. Endelig undersøger vi potentialer og barrierer for etablering og udbygning af velfungerende partnerskaber, og hvor der kan findes finansiering til dem.

Kurset organiseres i et samarbejde mellem Rejs mellem Rejseholdet for Landdistrikter under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og CLF. Læs programmet og hvordan du tilmelder dig kurset.

Redaktionen afsluttet: 11.08.2014