Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Kulturens betydning for bæredygtig udvikling i landdistrikter

Dette forskningsprojekt skal undersøge, hvad kulturliv i landdistrikter består i og dettes sammenhæng til et eller flere af FN’s 17 verdensmål

Projektet skal afklare, på hvilke måder kulturlivet i landdistrikter bidrager til livskvaliteten, fællesskabet, bosætning og til samarbejdet mellem lokalsamfund. Undersøgelsen skal ligeledes afdække, hvilke sammenhænge der er mellem initiativer for at fremme kulturlivet i landdistrikterne og den form, som kulturlivet derved antager set i et bæredygtighedsperspektiv.

Undersøgelsen strækker sig over tre år og foregår i udvalgte lokalsamfund i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Projektet er finansieret af de tre regioner og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Kontaktperson: Lektor Pia Heike Johansen, piaj@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 25.02.2020