Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Kursus om kommunale landdistriktspolitikker

Den 12. juni og den 25. september afholdes to kursusdage med titlen ’Kommunale landdistriktspolitikker – Serviceeftersyn og ny udformning’. Det sker som en del af Center for Landdistriktsforsknings resultatkontrakt med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2013.

Kommunerne er blevet større, og de fleste kommuner indeholder i dag områder med åbent land og mange landsbyer. Samtidig har mange tidligere centerbyer fået en slags landdistriktsstatus, som også aktualiserer behovet for en kommunal landdistriktspolitik.

Se det vedhæftede program for yderligere information om kursusdagene, og hvordan du kan tilmelde dig.

Redaktionen afsluttet: 02.05.2013