Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Hvordan spiller kirke- og foreningsliv sammen i danske landsogne?

Kirkernes historiske betydning for landdistrikterne er svær at overse. Derimod er deres nutidige betydning i mange landsogne til at overskue. Men kirkerne har ofte stor symbolsk betydning for lokalbefolkningen, idet de kirkelige bygninger har et potentiale til at fungere som lokale mødesteder – både i forbindelse med kirkelige og ikke-kirkelige arrangementer. I det hele taget synes der at være et potentiale for mere samarbejde mellem kirke og civilsamfund. 

Provst Hasse Jørgensen, Malt Provsti, repræsentanter fra Landdistrikternes Fællesråd og CLF har dannet en projektgruppe. Parterne skal undersøge, hvilket samarbejde der findes i dag mellem menighedsråd og lokale foreninger i Vejen Kommune, og hvilke fremtidige muligheder for samarbejde som medlemmerne af disse menighedsråd og lokale foreninger kan forestille sig. Undersøgelsen vil foregå fra 2012 til 2014 og bl.a. munde ud i en dansksproget rapport fra CLF.

Kontaktperson: Gunnar Lind Haase Svendsen

 

Redaktionen afsluttet: 10.08.2012