Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ph.d.-forsvar Jens Fyhn Lykke Sørensen. SDU Esbjerg, mandag 20. december kl. 13

Mandag 20. december forsvarer videnskabelig assistent Jens Fyhn Lykke Sørensen, CLF, sin ph.d.-afhandling ”Essays on Rural Development - Evidence from Contemporary Denmark”.

Afhandlingen, der er på engelsk, består foruden en introduktion af fem artikler. Heraf har de fire tidligere været publiceret i internationale tidsskrifter, mens den sidste er antaget i tidsskriftet Regional Studies til publicering i 2011. De tre artikler drejer sig overordnet om rural bosætning, herunder bl.a. betydningen af sundhedsydelser i yderområder. Her dokumenteres det, at især børnefamiliers valg af bosætning er stærkt afhængig af adgang til service inden for sundhedsområdet. De to sidste artikler undersøger den sociale kapitals betydning for landdistriktsudviklingen, og heraf fremgår det bl.a., at den megen tale om mere social kapital på landet end i byerne ikke kun er en myte, men faktisk holder stik. En mere omfattende præsentation af artiklerne findes her, hvorfra der bl.a. også linkes til de publicerede artikler. I forbindelse med forsvaret holder Jens Fyhn Lykke Sørensen et foredrag: "Economic Perspectives in Rural Development".

Alle er velkomne til Jens Fyhn Lykke Sørensens ph.d.-forsvar, som finder sted mandag kl. 13, såvel som til den efterfølgende reception. Tilmelding til receptionen til institutsekretær Bente Nielsen – bn@sam.sdu.dk eller tlf.: 6550 4221 – helst inden fredag 17. december kl. 9.
Redaktionen afsluttet: 15.12.2010