Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Konference om netværksdannelse ...

inden for småskala fødevareproduktion i Nordeuropa

Food Networks in Northern Europe - how, where, when, who?

Konferencen afholdes d. 17. -18. september 2007 i Ecco Centret, Tønder (www.ecco-center.dk)

Du er velkommen til en lærende og arbejdende konference om netværksdannelse inden for småskala fødevareproduktion i Nordeuropa. Konferencen vil på den ene side arbejde med værdier og muligheder for at arbejde sammen i netværk og på den anden side skabe et nationalt som internationalt mødested for fremtidige fødevarenetværk.

Arrangører er: Smagen af Danmark, VIFU, LEADER+ og IFUL

Find program og yderligere oplysninger her
Tilmeldingsfrist er fredag d. 24. august 2007
Redaktionen afsluttet: 15.08.2007