Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Inspirationskatalog

Nyt inspirationskatalog om borgerengagement og lokal innovation: ”Hvis man går sammen, er flere ting mulige”

Nyt katalog skal inspirere landdistriktsaktører til at gribe mulighederne og tage hånd om udfordringerne i udviklingen af lokalområderne.

Af Camilla W. Mortensen, , 02-05-2022

I Danmark organiseres fælles udviklingsarbejde på landet ofte gennem lokalsamfundsforeninger som lokalråd og borgerforeninger. I disse foreninger søger lokalsamfundene at mobilisere lokale ressourcer og påvirke lokale interesser over for kommunen.

I et nyt inspirationskatalog formidler forskere fra Center for Landdistriktsforskning sammen med en tidligere studerende fra sociologiuddannelserne i Esbjerg deres viden om lokalt borgerengagement, borgerinitiativ og betydningen af at gribe lokale udviklingsmuligheder. 

Om inspirationskataloget

Inspirationskataloget er blevet til på baggrund af data fra en spørgeskemabaseret kortlægning af danske lokalråd, borgerforeninger og lignende samfundsforeningers udbredelse, aktiviteter og samarbejde samt interviews udført i forbindelse med et kandidatspeciale af Louise Bjørklid Levinsen, tidligere studerende ved sociologiuddannelsen i Esbjerg.

Kataloget supplerer en hovedrapport, som du kan læse her.

Inspirationskataloget er muliggjort af en bevilling fra Landdistriktspuljens Forsknings- og Informationsmidler. 

- Gennem vores forskning ved CLF oplever vi rigtig mange engagerede borgere, foreninger og lokalsamfund, der på den ene eller den anden måde forsøger at bidrage til udviklingen i deres lokalområde.

- Samtidig oplever vi også i stigende grad, at man fra kommunernes side anser det lokale engagement som afgørende og forsøger at understøtte det på den bedste måde, siger landdistriktsforsker Annette Aagaard Thuesen. 

Inspirationskataloget kobler således forskningsviden med eksempler fra lokalsamfund i Danmark, Holland og Canada. Formålet er at inspirere og understøtte aktører, der er engageret i at udvikle lokalsamfund i landdistrikterne.

- Vi håber, at kataloget kan bidrage til diskussioner af, hvordan man som lokalsamfund kan gå sammen om at gribe muligheder og tage hånd om udfordringer, når man arbejder frivilligt med at udvikle lokalområder, siger Annette Aagaard Thuesen. 

Læs kataloget online her

Du kan også modtage et fysisk eksemplar ved at sende en mail til: clf@sam.sdu.dk. Vi sender, så længe lager haves.

Inspirationskatalog

Læs og bestil kataloget

Du kan læse kataloget online her 

Du har også mulighed for at få tilsendt et fysisk eksemplar ved at sende en mail til: clf@sam.sdu.dk. Vi sender, så længe lager haves.

Redaktionen afsluttet: 02.05.2022