Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
Inspiration

Liv til landsbyen: Her er inspiration til, hvordan I skaber en borgerdreven dagligvarebutik

Forskning viser, at dagligvarebutikker har en række positive effekter på lokalsamfundene. Nyt inspirationskatalog giver gode råd til borgere, der går med tanker om at starte en butik.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 29-11-2022

Den lokale daglig­varebutik udgør livsnerven i mange af de mindre byer og har en lang række centrale og vigtige funktioner ud over det at handle med dagligvarer.

Funktioner, som man ofte først for alvor får øjnene op for, når den sidste butik er væk.

Efter mange år med tilbagegang i antallet af dagligva­rebutikker i de mindre byer, er udviklingen de senere år begyndt at vende - ikke mindst fordi borgere i en række landsbyer har formået enten at redde eller genetablere dagligvarebutikkerne.

- Det giver rigtig god mening, at borgerne går sammen om at sikre butikkerne, for forskning viser, at dagligvarebutikker har en række positive sociale effekter på lokalsamfundene, siger Tobias Gandrup, der er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning.  

Han har netop udgivet et inspirationskatalog, som skal inspirere borgere, der går med tanker om at starte eller drive en dagligvarebutik. 

Liv til landsbyen

Inspirationskataloget er blevet til på baggrund af et forskningsprojekt, der har undersøgt potentialet for borgerinitierede dagligvarebutikker - altså butikker, der er blevet til på initiativ fra borgerne i lokalområdet. 

Om projektet

Undersøgelsen af borgerinitierede dagligvarebutikker er en del af forskningsprojektet ”Fællesskabsøkonomier som lokal udviklingsdynamo i landdistrikterne”

Projektet undersøger en række nyere eksempler på borgerdrevne fællesskabsøkonomier omkring dagligvarebutikker.

Projektet er en del af Center for Landdistriktsforsknings mål- og resultatplan med Indenrigs- og Boligministeriet med Bolig- og Planstyrelsen som tætte samarbejdspartnere.

Læs inspirationskataloget her

I projektet har Tobias Gandrup blandt andet interviewet borgere, der er involveret i butikkerne, og kategoriseret tre typer borgerinitierede dagligvarebutikker på baggrund af sine observationer.

Han fortæller, at de positive effekter blandt andet er, at butikkerne påvirker lokalsamfundets selvopfattelse, at de er vigtige for udviklingen af den lokale økonomi, og at de fungerer som et lokalt knudepunkt, der skaber en følelse af samhørighed.

- En af borgerne i projektet sagde det meget fint: Butikkerne giver simpelthen liv til landsbyen, fortæller han.

Ikke én rigtig måde

Hensigten med inspirationskataloget er at formidle de centrale indsigter og erfaringer, som borgerne har gjort sig. Og så skal inspirationskataloget understøtte en diskussion af, hvad det er, man ønsker at opnå med sin dagligvarebutik – og hvordan man kommer derhen. Her er de tre identificerede typer af borgerdrevne dagligvarebutikker gode som inspirationskilde.

- Jeg håber, at kataloget åbner op for lokale diskussioner og refleksioner, så borgerne kan udfolde de muligheder, der er for at skabe og drive en dagligvarebutik i netop deres område, forklarer Tobias Gandrup.

I kataloget formulerer han blandt andet end række spørgsmål, som borgere, der ønsker at starte en butik, kan tage udgangspunkt i og diskutere, inden de igangsætter initiativet.

Forskeren understreger, at kataloget ikke skal læses som en manual med anvisninger til, hvordan man bedst skaber og driver en borgerinitieret dagligvarebutik. Et af hovedbudskaberne er netop, at der ikke findes en rigtig måde at starte og drive dagligvarebutik på.

- Det handler i stedet om at vælge en retning og følge den logik, man lægger for sin butik. De valg er knyttet til den grundfortælling, man har om sin butik, altså det mest tungtvejende argument for at starte og drive butikken, og hvilket grundlag man har for at indgå i økonomiske fællesskaber lokalt, afslutter han.

Læs inspirationskataloget her

Mød forskeren

Tobias Gandrup er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning. Han forsker blandt andet i fællesskabsøkonomier som drivkraft for udvikling i landdistrikterne.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 29.11.2022