Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

IFUL ophører - og fortsætter som CLF!

SDUs bestyrelse har efter ønske fra universitetet besluttet, at de tre samfundsvidenskabelige institutter på Syddansk Universitet i Esbjerg fra nytår 2010 slås sammen til ét nyt, fælles institut: Det drejer sig om Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) og Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) samt ”os selv”: IFUL. Både MFI og IFUL omdannes til centre og indgår som sådan i det nye, fælles institut, hvor IFUL bliver til Center for Landdistriktsforskning (CLF). IFULs videnskabelige medarbejdere fortsætter i uændrede stillinger, og opgaver og samarbejder, bl.a. med Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet, bliver videreført fuldstændigt som hidtil. IFULs institutleder, Flemming Just, er udpeget til leder af det nye institut, mens stillingen som leder af det kommende landdistriktscenter vil blive opslået snarest i det nye år.

Fusionen er tænkt som en styrkelse også af IFULs arbejde, idet der med det større institut skabes mulighed for udbygget samarbejde mellem landdistriktsforskningen og de øvrige samfundsvidenskabelige områder på SDU i Esbjerg. Den generelle, faglige opbygning forventes desuden at udbygge Syddansk Universitets rolle som en markant aktør i sydvestjysk udvikling.

Det nye center fortsætter den jævnlige udsendelse af nyhedsbreve, og her man også i den kommende tid kunne orientere sig om den videre udvikling i fusionen.

Redaktionen afsluttet: 15.01.2010