Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Hvorfor klarer nogle udkantssamfund sig bedre end andre? - ny rapport

En ny rapport af Gunnar L.H. Svendsen handler om at nogle udkantssamfund klarer sig bedre end andre, selvom de ikke har bedre, ydre betingelser end deres naboer. Nyere forskning peger her i retning af, at stedbundne ressourcer som et godt kendskab til hinanden, indbyrdes tillid, frivillige foreninger, den lokale kultur samt stedets herlighedsværdier spiller en langt større rolle end hidtil antaget.

Find IFUL Report no. 2/2007 i pdf-format her 

Kontaktperson: Gunnar L.H. Svendsen, glhs@sam.sdu.dk eller tlf. 6550 4227.

Redaktionen afsluttet: 10.10.2007