Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Avanceret teknologi i friluftslivet

CLF har fået en bevilling fra Tips- og Lottomidlerne til et projekt, der skal undersøge udbredelsen og brugen af internettet og mobil teknologi i forbindelse med aktiviteter i friluftslivet. De nye services har mange potentialer og perspektivrige konsekvenser for friluftslivets udøvere – både daglige fritidsudøvere og turister – samt for de organisationer og myndigheder, der tilvejebringer rammerne for friluftslivet. Internettet bliver til stadighed en mere integreret del af hverdagen. Det ændrer også organisationsformerne for udfoldelserne i naturen i disse år.

Projektet skal levere en række best practice cases, som løbende uploades på www.innotour.com og på friluftslivets aktørers hjemmesider. Projektet skal desuden fremstille en række vidensblade, som skal gøre det nemmere for friluftslivets organisationer at bruge de nye teknologiske muligheder. Det forskningsmæssige bidrag ser på udviklingen af teknologi til friluftslivet som et innovationssystem.

Projektet gennemføres i et samarbejde med Roskilde Universitetscenter,  flere kommuner og friluftsorganisationer.

Kontaktperson: Anne-Mette Hjalager
Redaktionen afsluttet: 10.08.2012