Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Seminar 26/10: Hvordan skal fremtidens landbrug finansieres i Danmark?

Dansk landbrug er udfordret med hensyn til at skaffe midler til drift, udvikling og generationsskifte. Hvis vi skal producere socialt og økonomisk bæredygtige fødevarer, er det afgørende at finde nye forretnings- og finansieringsmodeller

Med en stigende efterspørgsel på fødevarer forventes det, at dansk landbrug også i fremtiden kommer til at spille en vigtig rolle som fødevareproducent og landskabsforvalter. Spørgsmålet er, om økonomien og finansieringsmodellerne er klædt på til denne rolle. Et seminar arrangeret af Syddansk Universitet og Aarhus Universitet sætter fokus på problemstillingen.

Seminaret holdes i Kolding den 26. oktober 2017 og er åbent for alle interesserede

Du kan se programmet for seminaret her.

Dansk landbrug har historisk set været et bærende erhverv i dansk økonomi, men befinder sig i øjeblikket på mange måder i en udfordrende situation. Egenkapitalen er kraftigt reduceret, markeds- og prisforhold er usikre, og adgangen til finansiering er blevet vanskeligere. Konsekvensen er lav indtjening, problemer med generationsskifte, manglende muligheder for at udvikle bedrifterne og mange konkurser.

I øjeblikket sker en række forandringer af betingelserne for at drive landbrug, som grundlæggende udfordrer det traditionelle danske privatejede landbrug. Det er for eksempel en hastig strukturudvikling, introduktionen af nye former for ejerskab og udenlandsk kapital. Disse forhold rejser en række spørgsmål om, hvordan dansk landbrug skal se ud i fremtiden, hvad der skal produceres, samt hvem der skal eje og drive fremtidens landbrug i Danmark.

Seminaret samler en række centrale aktører i og omkring landbrugserhvervet til en debat omkring finansiering af fremtidens landbrug. Indbudte oplægsholdere præsenterer en række perspektiver på, hvordan en fremtidig forretningsmodel for dansk landbrug ser ud. Indlæggene efterfølges af en workshop med diskussion af muligheder og barrierer i forhold til at sikre, at dansk landbrug er robust over for udsving i økonomiske forhold og er økologisk og socialt bæredygtig.

Seminaret afholdes i regi af SUFISA-projektet, som er et EU-finansierede forskningsprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem universiteter fra 12 forskellige medlemslande. Projektet fokuserer på nogle af de nuværende finansielle udfordringer for landbrugssektoren. Forskerne undersøger samspillet mellem landbruget og bank- og finanssektoren for at beskrive, hvilken indflydelse det har for danske landmænd. Projektet skal munde ud i en række anbefalinger til EU-kommissionen, der kan understøtte den politiske beslutningstagning i forhold til udformningen af fremtidig regulering af landbrugets finansielle forhold.

Læs mere om SUFISA

Arrangementet er gratis, men deltagerantallet er begrænset.
For tilmelding send venligst mail til Bente Nielsen (CLF@sam.sdu.dk) senest den 12. oktober 2017.

Yderligere oplysninger vedrørende programmet:

Postdoc Martin Thorsøe, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet , email: martinh.thorsoe@agro.au.dk
Professor, centerleder Egon Noe, Center for Landdistriktsforskning, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet, email: enoe@sam.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 02.10.2017