Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Forskningsseminar 12. april

Rethinking Rural Entrepreneurship

CLF afholder den 12. april et åbent forskningsseminar med titlen ”Rethinking rural entrepreneurhip”.

 

Centret har besøg af Lincoln Business School University of Lincoln, UK, Professor Gary Bothworth. Gary vil give en indledende forelæsning med titlen:  "Rural Entrepreneurship and the interdependencies that exist between urban and rural economies." Han vil trække på eksempler fra både Danmark og UK. Herefter vil der blive en generel drøftelse af forskningslandskabet inden for området, herunder relationer imellem udmøntningen af vækstdagsordenen og landbefolkningens ønsker om de landlige livsbetingelser.

 

På seminaret vil vi søge at identificere forskningsbehov og behovet for at gennemføre forskningen tværinstitutionelt, tværdisciplinært og på tværs af landegrænser.

 

Har du lyst til at deltage, så send en mail til Hanne Bat Finke finke@sam.sdu.dk. Seminaret er gratis, og vi serverer en sandwich.

Redaktionen afsluttet: 10.03.2016