Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Fællesskabsøkonomiernes betydning i lokalsamfundet

Projektet skal undersøge forskellige former for fællesskabsøkonomiers afledte betydning for lokalsamfundene

Fællesskabsøkonomierne arbejder med værdier og målsætninger omkring at skabe udvikling i deres lokalområde, det være sig etablering af lokale arbejdspladser, salg af lokale produkter, sikring af dagligvareindkøb og øget fællesskabsfølelse og solidaritet m.m.

Fællesskabsøkonomiernes reelle betydning for den lokale udvikling er imidlertid ikke særligt velundersøgt. Formålet med denne undersøgelse er således med udgangspunkt i to konkrete cases, Thorupstrand Kystfiskerlaug og Hertha Levefællesskab at afdække og undersøge de konkrete afledte positive og negative effekter af fællesskabsøkonomierne i forhold til den lokale udvikling.

Projektet vil beløbe sig til godt 134.204 kr., hvoraf Kooperationen har bevilget 118.500 kr.

Kontaktpersoner er Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv.

 

 

Redaktionen afsluttet: 14.11.2017