Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
REACT

Nyt EU-projekt mod digital eksklusion i landdistrikterne

I projektet skal en række partnere undersøge, hvordan frivillige kan være en del af løsningen til at modvirke digital eksklusion blandt ældre og digitalt ressourcesvage.

I 2020 oplevede Nordfyns Kommune, at de havde en udfordring, når det kom til brugen af digitale sundhedsløsninger i landdistriktsområderne. Nedlukningerne i forbindelse med coronapandemien viste tydeligt, at mange borgere havde store problemer med digitale værktøjer. Det var netop denne udfordring, der dannede fundamentet for EU-projektet REACT, som netop har modtaget 3 mio kr. i støtte fra EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.

Læs nyheden på Det Syddanske EU-kontors hjemmeside her

Redaktionen afsluttet: 23.11.2022