Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF
REACT

Projekt om digital eksklusion på landet er kommet godt fra start: Her er nogle af udfordringerne og mulighederne

Projektet REACT undersøger, hvordan frivillige kan modvirke digital eksklusion blandt ældre og digitalt ressourcesvage på landet. Nu har partnerne afdækket nogle af udfordringerne og mulighederne.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 27-02-2023

2023 har budt på kickstart for EU-projektet REACT.

Projektet undersøger, hvordan vi afhjælper eksklusion fra sundheds- og velfærdstjenester i landdistrikterne ved at uddanne frivillige e-sundhedsfacilitatorer, der skal støtte ældre og digitalt udsatte borgere i brugen af digitale løsninger.

På kickoff-dagene afholdt projektets partnere en stakeholderworkshop, hvor deltagerne identificerede, hvilke behov de frivillige og de kommunale medarbejdere har, og hvilke udfordringer og muligheder der er for at implementere e-sundhedsfacilitatorer.

- Projektet er stærkt, fordi det tager udgangspunkt i nogle reelle behov ude i kommunerne. Jo mere digital, velfærdsstaten bliver, desto større bliver risikoen for eksklusion for mennesker, som ikke kan følge med. Det er fedt, at vi kan gå sammen og gøre en forskel for denne gruppe på landet.

- Vi har haft nogle gode indledende dage, og jeg ser frem til at tage arbejdshandskerne på, siger projektleder Barbara Fersch. 

Se hvilke behov, udfordringer og muligheder, deltagerne identificerede herunder.

Hvad kendetegner problemet?

 1. Vi ved, at der er mennesker, der har brug for vores hjælp, men vi ved ikke, hvem de er, og hvor de er.
 2. Hvordan finder vi de mennesker, der har størst behov for hjælp?
 3. Der er en række demografiske udfordringer.
 4. Borgerne har mangel på digitale færdigheder – og skam knyttet hertil.
 5. Borgerne har mangel på tillid til værktøjerne.
 6. (Mangel af) bevidsthed om behovet – dem, som har brug for hjælp, ved måske ikke, at de har det.
 7. Motivation og kapacitet hos ældre mennesker.
 8. Der er forskelle i borgernes sundhedstilstand.
 9. Sprogaspektet af digitale færdigheder – bestemte teknologiske begreber, som tit er på engelsk.

Hvilke udfordringer er der?

 1. Hvordan tilpasser vi undervisningsmaterialet til forskellige frivillige?
 2. Hvordan sikrer vi, at de frivillige er pålidelige?
 3. Geografisk aspekt - hvor finder uddannelsen (af de frivillige) sted?
 4. Hvordan fordeler vi ansvar og ressourcer mellem kommunerne og de frivillige?
 5. Hvordan er grænserne mellem frivillige og kommunale fagfolk?
 6. Det sociale aspekt af frivilligt arbejde - er det en (for) ensom opgave?
 7. Hvordan sikrer vi datasikkerhed i forbindelse med frivillige og for borgerne?
 8. Hvordan motiverer vi de frivillige?
 9. Kommunen/organisationen skal sikre følelsen af tilhørsforhold/formål/anerkendelse
 10. Hvordan interagerer vi på en korrekt og støttende måde
 11. Hvordan kan vi øge bevidstheden om, at det er en win-win-proces?
 12. Hvordan identificerer vi dem, vi ønsker at hjælpe?
 13. Hvor finder vi de frivillige?
 14. Hvordan skal vi organisere de frivillige?
 15. Hvem skal stille de nødvendige ressourcer til rådighed - økonomi, frivillige, tid, sted?
 16. Kan bedre digitale færdigheder føre til dårligere sociale relationer?
 17. De frivilliges alder - har de de nødvendige færdigheder til at hjælpe andre?
 18. Den digitale infrastruktur er dårlig i landdistrikterne
 19. Hvordan kommer vi i kontakt med vores målgruppe?

Hvilke potentialer er der?

 1. Masser af frivillige i Danmark - forskellige frivillige i forskellige sammenhænge og de andre lande
 2. Bredt samarbejde
 3. Vi kan nå ud til flere
 4. Langvarigt samarbejde
 5. Potentialer i match af yngre frivillige og ældre borgere
 6. At skabe nye forbindelser/netværk/relationer mellem mennesker i lokalsamfund
 7. At forbedre livskvaliteten
 8. At fremme lighed på sundhedsområdet
 9. Mere social inklusion for slutbrugerne
 10. Kunne blive en del af en (universitets-/højskole)uddannelse

Det næste skridt

Det næste skridt i projektet er at undersøge de konkrete behov mere detaljeret, så forskerne kan udvikle uddannelsesprogrammerne på en solid baggrund. Det sker blandt andet ved at interviewe kommunale medarbejdere i alle deltagende lande, Danmark, Frankrig, Portugal og Holland.

Om projektet

REACT-projektet har modtaget 3 millioner kroner i støtte fra EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Det er blevet til på initiativ af Nordfyns Kommune og Det Syddanske EU-kontor.

I projektet skal Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet sammen med en række partnere fra Portugal, Frankrig og Holland undersøge, hvordan vi giver ældre og digitalt sårbare borgere kompetencerne til at benytte digitale sundhedstilbud.

Til kickoff-dagene deltog projektets partnere, Nordfyns Kommune, Haderslev Kommune, Frivilligcenter Nordfyn og KFUM’s sociale arbejde.

Læs mere om projektet her

Redaktionen afsluttet: 27.02.2023