Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ny rapport: Lokale vækststrategier og byfornyelse

Ny rapport præsenterer redskaber som udkantsområder kan bruge til at opdage lokale ressourcer og udarbejde lokale strategier for vækst.

Rapport: "Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder - et forsøgsprojekt på Fanø og i Gedser"

Mange små byer i yderområderne har svært ved at fastholde indbyggere og virksomheder. En ændring af denne udvikling giver i disse år kommunerne en betydelig udfordring.

Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt viser, hvordan det kan lade sig gøre, med Fanø og Gedser som eksempler.

Resultaterne fremgår af en rapport, som Velfærdsministeriet nu offentliggør. Rapporten præsenterer nye redskaber, som andre tilsvarende områder kan bruge til at (gen)opdage de lokale ressourcer, de særlige lokale værdier og mulige samarbejdsparter og udarbejde deres egne lokale strategier for vækst.

De to eksempler viser, at yderområder ved at samle alle kræfter i lokalsamfundet kan gøre et område mere attraktivt.

"Det er meget vigtigt, at vi også understøtter mulighederne for vækst og udvikling i yderområderne. Jeg er glad for, at rapporten giver anvisninger på, hvordan små stagnerede bysamfund selv kan bidrage til at give nyt liv og håb i byerne gennem nye, lokale samarbejdsrelationer. Jeg håber, det giver inspiration til kommuner og lokalområder med lignende problemstillinger" siger velfærdsminister Karen Jespersen.

Fanø og Gedser har med succes sat samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv, de lokale foreninger, beboerne, kommunen og turistforeningen i system. De lokale aktører inden for erhvervs-, forenings- og kulturlivet er gået aktivt ind i projekterne og arbejder nu videre sammen med kommunerne om at virkeliggøre planerne.

Forsknings- og udviklingsprojektet er blevet til i et samarbejde mellem Velfærdsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Syddansk Universitet, IC Byfornyelse samt Fanø og Guldborgsund kommuner. Projektet er blevet støttet med midler fra Velfærdsministeriets forsøgs- og udviklingsmidler under byfornyelsesloven samt midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Redaktionen afsluttet: 16.10.2008