Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Forskningsklynge omkring sundhed og social ulighed

Sundhed og social ulighed har i stigende grad fået en landdistriktsdimension. Dels stiger den sociale ulighed mellem center og periferi. Dels bor der relativt flere ældre i land- og yderkommunerne, mens sundhedstilbuddene flytter til mellem- og bykommunerne.

Det samfundsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk universitet har prioriteret en række forskningsområder, hvoraf sundhed og social ulighed er et af dem. Centerleder Egon Noe sidder på vegne af CLF og Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi med i klyngen i forhold til at udvikle dette forskningsområde. Klyngen ledes af professor Jes Søgaard.

 

Vi glæder os til at være med til at udvikle dette forskningsområde, der ligger godt i forlængelse af tidligere projekter som ”Vi ser med LUP på sundheden”, CLF Report 72/2019 og forskningssamarbejdet omkring ”Livet med demens”. Hvis I har gode ideer til forskningsspørgsmål eller emner, vi bør tage op i klyngen, eller kunne tænke jer at være med i et projekt som case-område så sig til.

For yderligere information kontakt Egon Noe enoe@sam.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 03.09.2020