Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Dobbeltbosætning - en vej til udvikling?

Dobbeltbosætning/sekundære boliger i landdistrikter som et muligt udviklingsspor for kommuner i tilbagegang.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (IFUL) på Syddansk Universitet har netop udgivet en ny rapport:
Dobbeltbosætning/sekundære boliger - en undersøgelse af mulige veje til udvikling i Vejen og Langeland kommuner.

Det centrale spørgsmål i rapporten er om dobbeltbosætning, dvs. eje og anvendelse af en helårsbolig selv om man har primær adresse på en anden bolig, kan være en attraktiv udviklingsvej for landdistriktskommuner, som oplever vigende befolkningsantal og stigende aldersgennemsnit. Rapporten er baseret på undersøgelser i to kommuner, den ene en landkommune (Vejen) og den anden beliggende i et udkantsområde (Langeland).

Undersøgelsen er baseret på en GIS-baseret analyse af omfang og type af dobbeltbosætning, en runde af interviews med forskellige lokale aktører på Langeland samt flere telefoninterviews.

Undersøgelsens hovedresultater er, at dobbeltbosætning har et relativt stort omfang på Langeland, hvor potentielt 29% af boligerne til beboelsesformål er genstand for dobbeltbosætning med en overvægt af disse beliggende i landzone. For Vejens vedkommende er tallet 10% med en overvægt af disse beliggende i byzone. Der er indikationer i datagrundlaget på at de sidstnævnte overvejende er udlejningsejendomme. Interviews på Langeland afdækkede en overvejende positiv indstilling blandt de lokale til dobbeltbosætning, da respondenterne gav udtryk for, at udviklingen (faldende befolkningsantal) synes uafvendelig.

Rapporten konkluderer, at dobbelt bosætning kan være en relevant udviklingsvej, men resultaterne indikerer også, at det kræver tilstedeværelsen af naturværdier for at tiltrække interesserede dobbeltbosættere. Undersøgelsen peger på, at dobbeltbosætning og dermed en lempelse af bopælspligten kan være en måde at vedligeholde kvaliteten af det fysiske miljø. Dobbeltbosætning kan dog ikke nødvendigvis løse mere langsigtede problemer for kommuner i negativ udvikling.

Kjeldsen, C., Kromann, D.S., Nielsen, N.C. & Just, F. (2009): Dobbeltbosætning/sekundære boliger - en undersøgelse af mulige veje til udvikling i Vejen og Langeland kommuner. IFUL rapport 12, april 2009.

Kontaktpersoner vedr. rapporten:

Chris Kjeldsen (adjunkt, IFUL)
Tlf. kontor 6550 4232
Tlf. mobil 6174 7357
Email: chk@sam.sdu.dk

Niels Christian Nielsen  (post doc., IFUL)
Tlf. kontor 6550 1582
Tlf. mobil 2087 8568
Email: ncn@sitkom.sdu.dk

 


Redaktionen afsluttet: 17.04.2009