Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Det, der betyder noget for livet på landet ...

Som led i CLFs resultatkontrakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Annette Aagaard Thuesen og Pia Heike Johansen udarbejdet undersøgelsen ”Det, det betyder noget for livet på landet...” Med udgangspunkt i fem sogne med befolkningsfremgang i fem yderkommuner afdækker undersøgelsen, hvad der for befolkningen kan bidrage til at skabe en positiv landdistriktsudvikling, og hvilken betydning læring og erfaringsudveksling kan have for en sådan udvikling. Mao.: hvordan kan stedbundne ressourcer som natur, økonomi og lokal organisering indgå positivt i et eventuelt fælles ”løft”?

Undersøgelsen viser mest markant, at lokal identitet reelt kan omsættes i konkret udvikling, fx i form af fælles forståelse for naturressourcer som et ”brand”. Jo større erfaringsudveksling omkring fælles identitet, desto større motivation for lokal organisering – både helt lokalt og i forhold til offentlige myndigheder.

Det, der betyder noget for livet på landet ... - en undersøgelse af positiv landdistriktsudvikling i form af befolkningsfremgang i et landsogn i hver af de fem regioners yderområder

Af postdoc., studieleder Pia Heike Johansen og adjunkt Annette Aagaard Thuesen.
Redaktionen afsluttet: 03.05.2011