Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Livet med demens

'Livet med demens' er et tværgående Citizen Science-projekt mellem SDU (SUND, HUM, SAMF, NAT) og Demensklinikken (OUH)

Demens er en kronisk sygdom, som skønnes, at op imod 87.000 borgere og deres pårørende må leve med i forskellige grader. Antallet der berøres af demens må forventes at blive højere i takt med at levealderen stiger, hvilket er en udfordring for kommuner og sundhedsvæsenet, ikke mindst i landdistrikterne.

I tråd med FN´s verdensmål nummer 3 er det således yderst relevant for CLF at være med i dette forskningsområde ud fra et landdistriktsperspektiv. SDU har bevilliget 1,3 millioner kr. til at formulere og søge midler til en større ”citizen science” forskningsindsats, der tager udgangspunkt i, hvad vi kan lære af dem, der lever med demens i deres hverdag. Der er er allerede en del kommuner, der har udtrykt interesse for at være samarbejdspartner i projektet.

Kontaktpersoner:

Egon Noe, enoe@sam.sdu.dk, eller
projektkoordinator Pernille Tangaard Andersen, Institut for Sundhedsfremme, ptandersen@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 04.09.2019