Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Branding processes in rural areas depend on six factors

Ligesom storbyerne bruger landdistrikterne i stigende grad placebranding for at forbedre deres omdømme og tiltrække borgere, turister og forbrugere. Seks faktorer er afgørende for, hvilken brandingproces landdistrikterne benytter, viser ny undersøgelse.

Af Camilla Wissing Mortensen, , 12-11-2020

Ligesom i andre lande står landdistrikterne i Danmark over for en række udfordringer, blandt andet på grund af urbaniseringen, der har medført affolkning og økonomisk nedgang. Udviklingen udfordrer landdistrikternes bæredygtighed, der bliver truet yderligere af den globale konkurrence. Derfor har landdistrikterne i stigende grad brug for at markedsføre sig selv og forbedre deres omdømme for at tiltrække nye borgere og forhindre de unge i at flytte væk. Dette sker ofte via placebranding – eller på dansk stedbranding.

Eksterne forhold bestemmer brandingprocessen

I en ny artikel, der netop er udgivet i tidsskriftet Place Branding and Public Diplomacy, beskriver ph.d.-studerende Barbora Gulisova fem typer brandingprocesser i landdistrikterne, som hun har fundet frem til ved at gennemgå publicerede casestudier. Hvilken af de fem brandingprocesser, det enkelte landdistrikt benytter, afhænger i høj grad af tilstedeværelsen af seks eksterne forhold: 

”I mit studie har jeg identificeret seks faktorer, der spiller ind på, hvilken brandingproces det enkelte landdistrikt anvender. Faktorerne er for eksempel, hvilken målgruppe brandingen henvender sig til, og om det er stedet som helhed, der bliver brandet,” forklarer Barbora Gulisova.

De seks faktorer, der bestemmer typen af brandingproces, er: Brand purpose, target groups, type of place brand, type of place, initiative og support base. Det er kombinationen af disse seks faktorer, der bestemmer, hvilken brandingproces et landdistrikt benytter, og selvom studiet ikke sigter mod at rådgive om de forskellige processer, kan det alligevel være et pejlemærke for den enkelte tovholder:

”Hvis du arbejder med branding i et landdistriktsområde, kan du ud fra artiklen se, hvilken brandingproces der er mest typisk at benytte for den situation, du står i. Hvis din målgruppe f.eks. er turister, og du har et stærkt lokalsamfund i ryggen, så er det nogle eksterne faktorer, der peger mod en bestemt brandingproces,” afslutter Barbora Gulisova.

Du kan læse hele artiklen via dette link

You can read the article via this link

Redaktionen afsluttet: 12.11.2020