Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Er fremtidens landsbyer stadig fremtidens DNA?

Futuriblerne på Folkemødet på Bornholm

 

Centerleder Egon Noe var med i det farverige panel af bidragsyder til ”Fremtidernes landsbyer”.

Det er først og fremmest gennem vore fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i verden, og det er gennem sine fortællinger, en kultur giver sine medlemmer modeller for identitet og handling.” Jerome Bruner 1998

”Køb landsbyerne nu, om ti år er der ingen der gider at bo i byerne længere” citat Jacob Antvorskov. Hele paneldebatten kan findes som lifestreaming på Landsbyhøjskolens Facebook side.

De to Futuribler udgivelser kan downloades gratis fra Selskabet for Fremtidsforsknings hjemmeside.

Redaktionen afsluttet: 21.06.2017