Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Frivillige foreninger som turismeaktører

Ph.d.-studerende Bo Villumsen, der gennemfører sin ph.d. i samarbejde med Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner, har vundet både Best student paper OG Best conference paper på ANZALS 2019 konferencen

Klaus Levinsen er medforfatter på paperet ”Voluntary sports clubs in collaboration with the tourism sector: beneficial or a dead end?” Det var første gang i konferencens historie, at begge priser blev vundet af samme person. 

Paperet undersøger muligheden for samarbejde på tværs af sektorer. Flere interessenter har i dag en interesse i at udvikle turistmål og aktiviteter for turister. Dette gælder også den danske regering og Kommunernes Landsforening, som ser et potentiale i at involvere frivillige sportsklubber i udviklingen af udendørsaktiviteter for turister.

Bo Villumsen har derfor sammen med Klaus Levinsen undersøgt, hvorvidt det er muligt for de frivillige sportsklubber at tilføje værdi og drage fordel af at samarbejde med turistorganisationer. Paperet undersøger de mulige potentialer og barrierer for samarbejdsaktiviteter i den danske turistsektor og sætter fokus på vigtigheden af at skabe en gensidig samarbejdsramme, der tager fat på spørgsmål, såsom sektorforskelle, værdier og tydeliggørelse af de organisatoriske gevinster for at minimere konflikter. 

Det fulde paper kan læses i dette pdf-dokument (side 160-175).

 

 

Redaktionen afsluttet: 09.01.2020