Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Et nordjysk La Santa Sport?

I bogen ”Forretningsudvikling og innovation i turisme” har Bo Villumsen bidraget med kapitlet: ”Et nordjysk La Santa Sport? Samarbejde mellem campingplads og idrætsforeninger om turistaktiviteter”.

Kapitlet tager afsæt i hans afhandling og beskriver, hvordan samarbejder mellem Saltum Strand Camping og idrætsforeninger skaber værdi for både individer, organisationerne og lokalområdet.

Samtidig beskriver kapitlet, hvordan en gensidig afhængighed og anerkendelse, samt lokal forankring spiller en rolle i samarbejderne.

Bogen kan hentes gratis som pdf her.

Redaktionen afsluttet: 20.08.2020