Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Biblioteksservice på landet

I samarbejde med bibliotekerne i Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive kommuner og med støtte fra Styrelsen for Biblioteker og Medier har videnskabelig assistent Dorthe Salling Kromann og CLF foretaget en interview-undersøgelse af brugernes vaner og forventninger til biblioteksbetjeningen i landdistrikter.

Undersøgelsen viser ganske entydigt, at ønskerne går i retning af selve den fysiske tilstedeværelse af enten en filial eller en bogbus, snarere end af centrale bibliotekers flere tilbud og faciliteter. Det vigtigste er at beholde biblioteket som et uformelt mødested, både som et lokalt forankringspunkt og som ramme omkring personlig udvikling, herunder ikke mindst for de unge! Endvidere viser undersøgelsen, at der går en klar grænse ved en afstand på mere end 13 km til nærmeste bibliotek: udover denne grænse ophører reelt borgernes brug af biblioteket!

Hvornår fungerer biblioteksservice i landdistrikter? En interviewundersøgelse i Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive kommuner af filialer og bogbusser.

Af videnskabelig assistent Dorthe Salling Kromann.
Redaktionen afsluttet: 03.05.2011