Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling?

Nu foreligger rapporten fra det første årsmøde i Selskabet for Landdistrikts- og Regionalstudier. Årsmødets fem oplægsholdere har hver omskrevet deres respektive oplæg til artikler, som tilsammen diskuterer vilkår og ikke mindst perspektiver for foreningslivet i Danmark: vil foreningslivet også i fremtiden sikre kollektive ressourcer i form af fx fritidstilbud til børn og unge, eller vil de snarere udvikle sig til organisering af sociale, politiske eller andre særinteresser.

De fem artikler giver ikke entydige svar på de mange spørgsmål, men præsenterer tankevækkende eksempler på foreningernes ideologier og formål – fra en gennemgang af deres historiske betydning i Danmark til eksempler på vor tids ”interesse-foreninger” såvel som moderne foreninger, der påtager sig medansvar for udvikling i lokalsamfundet.

Rapporten kan ses her – og papirversionen kan i begrænset omfang bestilles gratis hos IFUL.

Indhold:
• Foreninger og social kapital i Danmark – af Lars Torpe, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet
• Foreningslivets mangfoldighed – af Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
• LAG-foreningers legitimitet under LEADER+ og i dag – af Annette Aagaard Thuesen, IFUL
• Landbrugets foreningsliv – dinosaur eller neandertaler? – af Inge Lise Jæger Sørensen, LandboNord/IFUL
• Når pilen vendes. Om idræt og idrætsforeninger som drivere for udvikling i landdistrikter – af Jørgen Møller, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet
Redaktionen afsluttet: 06.03.2009