Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Ph.d.-forsvar 12. maj: Annette Aagaard Thuesen

Partnership Organising of Rural and Coastal Development in Denmark.

Annette Aagaard Thuesen, der siden 2007 har været kandidatstipendiat på Center for Landdistriktsforskning og har forsket i partnerskabsorganisering inden for rammerne af EU’s LEADER-program, har fået antaget sin ph.d.-afhandling til forsvar ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Afhandlingen bærer titlen:

Partnership Organising of Rural and Coastal Development in Denmark.
Democratic effects of governance networks in the form of local action groups (LAGs).

I forbindelse med forsvaret holder Annette en forelæsning på engelsk: ”Rural development – a wicked problem?” i forlængelse af afhandlingens beskrivelse af landdistriktsudviklingen og dens organisering som et særligt problemkompleks. Som opponenter ved forsvaret medvirker Mark Shucksmith (se nedenfor) og Toril Ringholm, der er seniorforsker ved Norut Tromsø (Northern Research Institute Tromsø AS). Ph.d.-forsvaret finder sted onsdag 12. maj kl. 10-13 i Auditoriet på Syddansk Universitet i Esbjerg. Alle er velkomne både her og ved den efterfølgende reception. Tilmelding til institutsekretær Bente Nielsen, 6550 4221 eller mail: bn@sam.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 21.05.2010