Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

68 landsbyer 5 år efter

68 landsbyer, som blev undersøgt for forklaringer på deres befolkningsfremgang for fem år siden, genundersøges i denne rapport.

Seks parametre, som ligeledes blev anvendt som forklaringsramme i undersøgelsen foretaget i 2008, er omdrejningspunkt for analysen af befolkningsudviklingen fra 2007-2013. De seks parametre er afstand, infrastruktur, natur, lokalt engagement, udstykning af byggegrunde samt offentlig og privat service.

Undersøgelsen af befolkningsudviklingen viser, at kun 13 af de 68 landsbyer har fastholdt befolkningsfremgangen fra 2007-2013. Den viser ligeledes, at der i de sogne, som ligger længst fra en større by, har været fremgang i antallet af unge kvinder og mænd fra 18 - 25 år, og at de 30-40 årige både mænd og kvinder i høj grad flytter fra landsbyerne. Der er desuden en større nedgang i antal børn fra 0-5 år.

Rapporten er udarbejdet af lektor Pia Heike Johansen og videnskabelig assistent Thomas Lund Chandler.

Læs rapporten (i pdf): CLF Report 30/2014.

Redaktionen afsluttet: 10.11.2014