Skip to main content
Error while rendering view [MainNavigation].

Det performede rurale landskab gennem kunst in situ

Hvordan interagerer vi med kunst i det offentlige rum på landet – og hvordan bidrager det til vores forståelse af rural rumlig retfærdighed? Det er to af de spørgsmål, ph.d.-studerende Morten Frølund har undersøgt i sit ph.d.-projekt om kunst i landskabet.

Om ph.d.-projektet

 

Ph.d.-projektet undersøger kulturelle kollager, som formes gennem forskellige sociale og sansemæssige praksisser omkring landskabsbaseret kunst i landdistrikter. Affekt, erindring, landskabsforandring samt tilknytning til landskab og lokalsamfund er de vigtigste interesser.

 

Ph.d.’en er en del af et samarbejdsprojekt om bæredygtig kultur i landdistrikter mellem SDU, Region Midtjylland, Region Norddanmark, Region Syddanmark og Slots- og kulturstyrelsen.

 

Projektet blev afsluttet i 2023.

 

Kontaktperson: Ph.d Morten Frølund, tlf: 65 50 15 35 mail: mofr@sam.sdu.dk

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet

  • Degnevej 14
  • Esbjerg Ø - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 04.10.2023