Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Essays on Rural Development

Afhandlingen, der er på engelsk, består foruden en introduktion af fem empiriske artikler. Formålet med afhandlingen er at analysere nogle nutidige problemstillinger inden for dansk landdistriktsudvikling. Baggrunden er en række stigende problemer inden for de seneste årtier i de danske landdistrikter, såsom affolkning, tab af arbejdspladser og tab af offentlige serviceydelser.

De tre første artikler drejer sig overordnet om faktorer, der har betydning for demografisk forandring, landlig bosætning og migration mellem land og by. De to sidste artikler undersøger den sociale kapitals betydning for landdistriktsudviklingen. Datagrundlaget var først og fremmest en egen spørgeskemaundersøgelse blandt Odense og Ærø borgere samt de Danske Værdiundersøgelser.

Samlet peger afhandlingen både på udfordringer og muligheder for de danske landdistrikter. På den positive side blev der fundet et tilflytningspotentiale til landdistrikterne, og folk på landet synes at være åbne over for at modtage sundhedsydelser, der er baseret på telematiske løsninger. Social kapital blev fundet at være højere på landet og kunne identificeres som et værktøj til at fremme social og kulturel velfærd. På negativ siden kan især børnefamilier forventes at fraflytte landdistrikterne, hvis adgangen til sundhedsydelser bliver reduceret. Til sidst tydede ikke meget på, at social kapital er direkte økonomisk produktiv i en landdistriktssammenhæng.

Ph.d.-forsvaret fandt sted den 20. december 2010.

Kontaktperson: Lektor Jens Fyhn Lykke Sørensen, jls@sam.sdu.dk eller telefon 6550 4231

Sidst opdateret: 21.04.2021