Skip to main content
Error while rendering view [MainNavigation].

Ph.d. projekt: Innovation og læring i landbrugsrelaterede virksomheder

I landdistrikterne kan identificeres en række innovative vækstområder f.eks. plantemedicin (TCM), fødevarer, biobrændstof og landboturisme. Det er derfor af interesse at undersøge innovation og læring i denne sammenhæng.

Innovation anses som en væsentlig vækstdriver i det globale samfund. Imidlertid giver innovation ikke rigtig mening, uden at der foregår en tilhørende læring, hvor værdien af innovationen kan udkrystallisere sig i økonomisk og social udvikling i landdistrikterne.

Under forudsætning af at innovation er udadrettet – man skal gøre noget nyt og andet end det man gør i dag, samt at læring er indadrettet - man skal gøre noget bedre end i dag, opstår et modsætningsforhold og tillige et afhængighedsforhold imellem disse to begreber. Begge begreber bliver ofte nævnt som absolut nødvendige i den globaliserede økonomi – navnlig for udviklingen i den vestlige verden. Derfor ønskes de to begreber undersøgt nærmere med følgende forskningstilgang:

Under hvilke betingelser kan innovation og læring understøtte hinanden og skabe fremdrift, og under hvilke betingelser skabes hindringer for fremdrift?

Dette tema danner rammen for min ph.d. og er en del af et større projekt kaldet LIV, der er bevilget af ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I projektet samarbejder: Center for Landdistriktsforskning (CLF) ved Syddansk Universitet med Danmarks Jordbrugsforskning og Fødevareøkonomisk Institut (KVL).

LIV-projektets overordnede titel er følgende:

Innovation i landbrugsrelaterede virksomheder i landdistrikter:

Best practice strategier og udviklingsscenarier.

Besvarelsen af min ph.d. vil bestå af en samling af artikler, der også vil indgå i LIV-projektet.

Ph.d. projektet er påbegyndt 1. februar 2008 og afsluttes 1. juni 2011.

Kontaktdetaljer:

Tove Brink 
Ph.d.-stipendiat, Center for Landdistriktsforskning (CLF), tbr@sam.sdu.dk

Sidst opdateret: 21.04.2021