Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Udvikling af landdistrikternes branding

Ligesom i andre lande står landdistrikterne i Danmark over for en række udfordringer i forhold til affolkning og økonomisk nedgang. Derfor forsøger landdistrikterne i stigende grad at ’brande’ sig selv for blandt andet at fastholde deres borgere og tiltrække nye borgere, studerende og turister. Dette ph.d.-projekt har undersøgt, hvordan place branding foregår i landdistrikterne for at blive klogere på, hvordan aktører kan gribe place branding an i de mindre lokalsamfund.

Om ph.d.-projektet

 

Dette ph.d.-projektet har klarlagt, hvilke aktører der er involveret i en branding proces, og hvilke processer der anvendes. 


Nogle af de spørgsmål, projektet har besvaret, er:

 

  •  Foregår processerne som top-down eller bottom-up processer?

  • Hvilke roller spiller de forskellige aktører, hvad er deres motivation for at være med, hvad får de ud af samarbejdet, og hvilke ulemper er der for dem ved at være med?
  • Hvilke målgrupper forsøger landdistrikterne at ramme med deres branding?
  • Hvilken rolle spiller det, om det er den ene, den anden eller en tredje slags proces, der bliver brugt?
  • Hvor meget bliver indbyggerne involveret i processen?
  • Eller er de én af målgrupperne for den?
  • Eller bliver de helt glemt?

Projektet startede i 2018 og blev afsluttet i 2021.

 

Kontaktperson: Ph.d. Barbora Gulisova, bagu@sam.sdu.dk