Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Tobias Gandrup

 

Udviklingsdynamikker, magtrelationer, organiseringsformer, den grønne omstilling, lokal forankring af vedvarende energianlæg, borgerdrevne dagligvareforretninger

Jeg interesserer mig bredt for udviklingsdynamikker, både internationalt og i Danmark. Den interesse udspringer af en grundlæggende nysgerrighedfor, hvordan folk oplever og forholder sig til politiske, økonomiske og sociale transformationer. Det er tematikker, jeg finder særligt interessant at studere i områder, hvor staten eller markedsaktører har rullet sig tilbage.

Med en etnografisk tilgang – altså hvor man undersøger menneskelig handling og dynamikker med kvalitative metoder i de kontekster, hvor de udspiller sig – centrerer min forskning sig om, hvordan folk organiserer sig samt de forestillinger og idealer, de organiserer sig efter. Jeg forsøger at udfolde de strukturelle begrænsninger og muligheder, der er for lokal ageren.

I mit nuværende forskningsprojekt bruger jeg den tilgang til at forstå eksisterende positive eksempler på lokalt organiserede vedvarende energianlæg, som er forankret i lokalsamfundene. Det gør jeg med en forhåbning om, at vi kan tage ved lære af disse med henblik på at udbrede nye perspektiver på hvordan vedvarende energianlæg kan skabe værdi, der giver menig lokalt. Således, at den værdi, der skabes gennem disse anlæg ikke trækkes ud af lokalsamfundene, men derimod bidrager til dem.

Udover at præsentere min forskning til andre fagfæller ved internationale konferencer, er det vigtigt for mig at kommunikere med de folk, som lever i frontlinjen af den grønne omstilling i de danske landdistrikter. Det er med andre ord helt centralt for mig, at min forskning har relevans i praksis for de involverede aktører.

Kontakt

togan@sam.sdu.dk
6550 3081

Se Tobias Gandrups profil på:

Forskerportalen PURE

LinkedIn

 

Sidst opdateret: 07.08.2023