Skip to main content
Forside

Information om deltagelse og databeskyttelse

Fælles Fritid handler om skabe gode rammer, der bidrager til et bedre børneliv med mere samvær, trivsel og bevægelse, bl.a. som en modvægt til skærmen hos børn i 3.-4. klasse. Omdrejningspunktet for indsatsen er børnenes og klassens fællesskab og trivsel, og det er derfor afgørende, at så mange børn og forældre/værger som muligt fra hver klasse tilmelder sig projektet.

Hvis du ønsker at høre mere om projektet, inden du tilmelder dig og dit barn, har du mulighed for at komme til at informationsmøde, hvor du også kan stille spørgsmål.

Tilmelding til projektet kan ske via følgende link enten før eller efter informationsmødet: Tilmelding

Vi ser gerne at begge forældre/værger tilmelder sig projektet, men det er også muligt, at kun den ene forældre/værge deltager. For at dit barn kan deltage i fysisk aktivitetsmålingerne, er det vigtigt, at du også tilmelder dit barn (igennem samme link). Vi håber, at du vil bakke op om projektet ved at tilmelde dig og dit barn!

Indsamling af oplysninger

I forbindelse med deltagelse i projektet, ønsker vi at indsamle oplysninger om dig og dit barn. Syddansk Universitet er ansvarlig for beskyttelsen af dine og dit barns personoplysninger, og disse vil kun blive brugt til forskningsprojekter. Indsamlingen sker før og efter indsatsperioden. I nedenstående kan du læse om de oplysninger, som vi ønsker at indsamle på dig og dit barn, og hvordan vi ønsker at gøre det.

Alle børn vil – uanset tilmelding - deltage i enkelte målinger på skolen. Det drejer sig om et spørgeskema og måling af højde og vægt. Derudover vil klassens lærer udfylde et spørgeskema for hvert barn, som omhandler trivsel. Du kan læse om disse målinger i de nedenstående afsnit. Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler disse oplysninger på dit barn, kan du afmelde dit barn ved at sende en mail til ffritid@sdu.dk, hvor du skriver, at du gerne vil afmelde barnet. Skriv barnets fulde navn, skole, klasse. Når du afmelder dit barn, vil vi ikke indsamle oplysninger på dit barn.

Når vi har indsamlet oplysninger på børn og forældre på de deltagende skoler, bliver skolen enten udtrukket som indsatsskole eller kontrolskole. Forældre/værger og børn på indsatsskolerne vil modtage yderligere information om de aktiviteter, som er en del af indsatsen i Fælles Fritid. Ved at tilmelde dig projektet via ovenstående link, binder du dig ikke til at deltage i aktiviteter, som er en del af indsatsen.

 

Formål med behandlingen af personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine og dit barns oplysninger er forskning, herunder at evaluere indsatsen i Fælles Fritid. Indsatsen har særligt fokus på at øge deltagelse i fysiske fællesskaber som en modvægt til det stigende brug af skærme blandt 9-11-årige børn.

De personoplysninger, der behandles er:

 • Navn, fødselsdato, og køn (barn og forældre)
 • Telefonnummer og e-mail (forældre)
 • Baggrundsoplysninger (bl.a. socioøkonomiske forhold, etnisk oprindelse) (forældre)
 • Kendskab og holdninger til barnets fritidsliv (forældre)
 • Fritidsvaner (barn)
 • Trivsel (barn)
 • Fysisk aktivitet (barn)
 • Søvn (barn)
 • Sociale relationer (barn)
 • Højde og vægt (barn)
 • Helbredsoplysninger (barn)
 • Skærmadfærd (barn og forældre)
 • Familiestrukturer

Uddybende beskrivelse af hvordan vi ønsker at indsamle oplysningerne


Forældre, som tilmelder sig projektet, vil deltage i følgende målinger:

 • Før og efter indsatsperioden vil du blive bedt om at besvare et spørgeskema, hvor vi blandt andet indsamler baggrundsoplysninger og information om vaner, rammer og strukturer i jeres familie, barnets og din skærmadfærd samt dit kendskab og holdninger barnets fritidsliv.

 • Før indsatsperioden vil vi opfordre dig til at downloade en applikation, Avicenna, som kan måle den tid, som en smartphone er i brug. Applikationen måler udelukkende hvor meget skærmen er tændt, og ikke hvilket indhold der anvendes. Når du har tilmeldt dig projektet, vil vi bede dig om at downloade Avicenna via Appstore eller Google Play. Når du har hentet appen, skal du oprette en bruger med din egen mailadresse og indtaste projektnummeret 3483.

 • Én gang om dagen i én uge og derefter én gang om ugen i 7 fortløbende uger før, under og efter indsatsperioden vil du modtage et mindre spørgeskema, hvor du vil blive bedt om at rapportere dit barns fritidsaktiviteter. Dette spørgeskema kan udfyldes på ca. 2 minutter.

 • Som et led i evalueringen af projektet vil et mindre antal forældre blive inviteret til at deltage i interviews efter indsatsperioden er afsluttet. Det er selvfølgelig frivilligt at deltage, selvom man er tilmeldt projektet.


Alle børn vil deltage i følgende målinger:

 • Før og efter indsatsperioden vil vi bede dit barn om at besvare et spørgeskema som bl.a. omhandler trivsel, sociale relationer og skærmadfærd. Spørgeskemaet udfyldes i skoletiden.

 • Dit barns højde og vægt vil blive målt på skolen før og efter indsatsperioden.

 • Dit barns smartphone tid (den seneste uge) aflæses på dit barns smartphone i forbindelse med målingerne på skolen både før og efter indsatsperioden.

Desuden beder vi klassens primære lærer om at udfylde et spørgeskema for hvert barn, som måler det enkelte barns trivsel (før og efter indsatsperioden).

Børn, som er tilmeldt måling af fysisk aktivitet, vil desuden deltage i følgende måling:

 • Dit barns fysiske aktivitetsniveau og søvn vil blive målt via en bevægelsesmåler, som sættes på dit barns lår med et plaster. Måleren kommer til at sidde under tøjet og skal bæres i syv døgn både inden og efter indsatsperioden. Måleren påsættes af testpersonalet på skolen. Vejledning til påsætning samt ekstra plaster udleveres i tilfælde af, at måleren falder af i løbet af de syv dage. Hvis måleren falder af, bedes forældrene påsætte denne igen.

 • Dit barns smartphone tid vil blive målt objektivt 3 gange (á ca. 3 uger) i løbet af projektets løbetid (1½ år) ved hjælp af en applikation, Avicenna. Denne applikation installeres af forældrene på børnenes telefon. Du vil i forbindelse med de indledende målinger modtage en vejledning til, hvordan denne applikation installeres. Applikationen måler udelukkende, hvornår skærmen er tændt og slukket, og ikke hvilket indhold der anvendes. Det er muligt at undlade at installere denne applikationen på barnets telefon, selvom man tilmelder sit barn fysisk aktivitetsmålingerne. Vi håber dog, at så mange forældre som muligt vil installere applikationen på deres egen og barnets telefon. Hvis du har spørgsmål til applikationen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sådan bruger vi personoplysningerne

SDU behandler personoplysningerne fortroligt - i overensstemmelse med gældende ret. Vi sørger for at opbevare dem sikkert, så det kun er de relevante forskere, der har adgang til dem. Al data fra deltagere i undersøgelsen vil blive pseudoanonymiseret. Dette betyder, at de data, vi indsamler, vil blive tildelt et id-nummer. Vi vil ikke på baggrund af id-nummeret alene kunne identificere hvilken person, som data tilhører. Når vi analyserer data, koncentrerer vi os ikke om enkelte personer på baggrund af oplysninger som navn og kontaktoplysninger, men i stedet på tilfældigt tildelte id-numre. Oplysningerne vil kun blive brugt til forskning og formidling af forskningsresultater vil ske i anonymiseret form. Det vil sige, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner i offentliggørelsen af forskningsresultaterne.

Resultaterne fra projektet vil blive offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter. Projektet anses for at være afsluttet et år efter, at resultaterne er blevet offentliggjort. Dette efterfølgende år holdes åbent, således, at det er muligt for os at kigge tilbage i datamaterialet, hvis andre forskere stiller konkrete spørgsmål hertil. Oplysningerne bliver slettet eller anonymiseret, og dette vil ske senest fem år efter afslutning af projektet. Det er d. 31-12-2033.

Ønske om at deltage

Når der skal bruges personoplysninger til forskningsprojektet, er der nogle særlige bestemmelser i lovgivningen, som giver mulighed for at indsamle og bruge personoplysninger uden samtykke fra deltageren. De findes i databeskyttelseslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Bestemmelsen giver os lov til at bruge dine personoplysninger til forskning uden dit samtykke, men forbyder også, at bruge oplysningerne til andre formål end forskning og statistik. Du risikerer derfor ikke, at dine oplysninger vil blive brugt til andre formål.

Databeskyttelseslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e giver også mulighed for, at vi kan videregive oplysningerne til andre forskningsprojekter, men der vil fortsat være tale om forskning og statistik.

Du skal derfor beslutte dig for, om du vil deltage i projektet, så vi kan anvende dine og dit barns personoplysninger til forskning. Hvis du tilmelder dig projektet via link i ovenstående, indvilliger du i at deltage, og vi vil indsamle de oplysninger på dig og dit barn, som er nævnt ovenfor, og anvende dem i projektet. Hvis du ikke afmelder dit barn, vil vi indsamle de oplysninger på dit barn, som er nævnt ovenfor og anvende dem i projektet. Skulle du, på et tidspunkt i forløbet, ikke længere have lyst til at deltage, kan du trække dig fra projektet. Det medfører, at vi ikke længere vil indsamle nye oplysninger om dig og/eller dit barn, men vi har fortsat lov til at bruge de oplysninger, vi allerede har fået.

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper

Der antages ikke at være nogen risici for bivirkninger, komplikationer eller ulemper ved at deltage i projektet. Når vi måler børnenes fysiske aktivitetsniveau, sætter vi en bevægelsesmåler på barnets lår, som skal blive siddende i syv døgn. Til at sætte måleren fast bruger vi plaster, som er hudvenligt og afprøvet i tidligere studier. Plasteret kan dog i sjældne tilfælde give hudirritation. Derudover kan der være risici ved projektet, som vi endnu ikke kender. Vi beder dig derfor om at fortælle, hvis du oplever problemer med dit og/eller evt. dit barns helbred, mens projektet står på. Hvis vi opdager bivirkninger, som vi ikke allerede har fortalt dig om, vil du blive orienteret med det samme.

Dit barn vil modtage mundtlig information om projektet, inden vi kommer ud og laver målingerne i klasserne.
Vi lytter til børnene, og hvis der er målinger, som det enkelte barn ikke ønsker at deltage i, bliver dette selvfølgelig respekteret.


Oplysninger om økonomiske forhold
Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden med en bevilling på 9.800.997 DKK. Bevillingen dækker over flere projekter, hvor denne undersøgelse er én af disse projekter. Støtten bruges til lønning af forskningspersonale, samt indkøb, drift og formidling af forskningsresultater. Bevillingsindehaver, professor Anders Grøntved, har ingen tilknytning til Novo Nordisk Fonden udover den økonomisk støtte han har fået til nærværende forskningsprojekt.

Yderligere information

Hvis du ønsker at afmelde dit barn, kan du gøre det ved at sende en mail til ffritid@sdu.dk, hvor du skriver at du gerne vil afmelde barnet. Skriv barnets fulde navn, skole og klasse.

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du til, enhver tid, kontakte projektleder Anne Kær Gejl på e-mail: akgejl@health.sdu.dk.󠆠

Hvis du har spørgsmål omkring databeskyttelse og dine rettigheder kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver, Simon Kamber på e-mail: dpo@sdu.dk.

Ønsker du at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du henvende dig til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk

 

 


Q&A

På vores Q&A side kan du få svar på de mest stillede spørgsmål .

Spørgsmål og svar

Målinger

Uddybet information til forældre om målinger på børnene

Læs mere

Sidst opdateret: 29.01.2024