Skip to main content

Fælles Fritid projektet

Med Fælles Fritid ønsker vi at ruste årgangens børn og forældre til at kunne navigere mest hensigtsmæssigt ift. klassens og familiens tilgang til fritidsklub, legeaftaler, fritidsaktiviteter og skærm i fritiden.


Den samlede indsats i projektet er målrettet børn i 3.-4. klasse. Her skal deres familier, skole- og klubpersonale samt andre aktører i lokalområdet gøre en fælles indsats for at styrke børnenes fritidsliv.

Læs mere om projektet