Skip to main content
Forside

Hvordan har Corona påvirket danskernes fysiske aktivitetsniveau?

Corona-lukningen i foråret 2020 og senere igen fra efteråret samme år ændrede for en stor del af befolkningen på mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse. Nu har forskerne i ’Danmark i Bevægelse’ foretaget en analyse af, hvilket betydning Corona-lukningen har haft for de voksne danskeres fysiske aktivitetsniveau.

Af Bjarne Ibsen, 16-03-2021

Notatet bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen af danskeres bevægelsesvaner, som bl.a. omfattede spørgsmål om, hvordan borgerne vurderede, at Corona havde påvirket deres fysiske aktivitetsniveau i perioden fra efteråret 2019 til efteråret 2020.

Analyserne viser, at på nogle områder af hverdagslivet er det fysiske aktivitetsniveau steget, mens det på andre områder er faldet. Der er således flere, som vurderer, at deres fysiske aktivitetsniveau under ’praktisk arbejde i hjemmet’ er øget, end som synes, at det er faldet. Det omvendte gør sig gældende for ’fysisk aktivitet under arbejde eller uddannelse’. Under ’fysisk transport’ er andelen som vurderer, at deres fysiske aktivitetsniveau er større næsten den samme, som andelen, der vurderer, at det er lavere. Hvad angår fysisk aktivitet i fritiden, er der en lidt større andel, som angiver, at de er mindre fysisk aktive end før Corona, end andelen som angiver det modsatte.

Analyserne viser, at vurderingen af, om Corona har ændret på borgernes fysiske aktivitetsniveau, afhænger af alder og hvilket job og placering på arbejdsmarkedet folk har. Endvidere har det haft indflydelse på det fysiske aktivitetsniveau, hvilke former for motion borgerne (bl.a.) dyrker. Man finder notatet ved at klikke på følgende link: Download PDF: Hvordan har Corona påvirket det fysiske aktivitetsniveau?

Redaktionen afsluttet: 15.03.2021