Skip to main content
CITCO

Hvad er CAR-T celler?

CITCO Eliteforskningscenter


CAR-T design
Figuren viser hvordan en CAR designes ved at tage gener, der koder for forskellige dele af T-cellereceptoren, co-stimulatoriske molekyler og et antistof, som genkender kræftcellerne. Til sammen koder generne for en kunstig receptor (CAR), som kan genkende kræftcellerne og signalere ind i T-cellen at den skal dræbe kræftcellen.

Lymfekræft rammer globalt over 500.000 mennesker årligt med godt 300.000 dødsfald. En ny behandling, CAR-T celleterapi, revolutionerer i disse år behandlingen og bedrer overlevelseschancen betydeligt for de patienter, som ikke bliver helbredt af den normale behandling. Ved CAR-T celleterapi indsættes et kunstigt gen i patientens T-celler. Genet koder for en designet antigenreceptor, som binder til molekyler på kræftcellens overflade (typisk CD19) og signalerer, at T-cellen skal dræbe kræftcellen. I Center for Cellulær Immunterapi af Hæmatologisk Cancer Odense (CITCO) på Odense Universitetshospital, forsker vi i næste generation af CAR-T-celler ved at gøre dem endnu mere effektive.

Sidst opdateret: 23.02.2024