Skip to main content
CITCO

Præklinisk forskning

CITCO Eliteforskningscenter

CITCOs prækliniske team af forskere omfatter postdocs, ph.d.-studerende, forskningsassistenter, specialestuderende og laboranter og ledes af professor Charlotte Guldborg Nyvold og professor Torben Barington. Målet er at finde nye molekylære angrebspunkter på kræftceller og udvikle kunstige receptorer (såkaldte kimæriske antigenreceptorer, CAR) mod dem således at patienters hvide blodlegemer (T-lymfocytter eller NK-celler) ved gensplejsning kan omdannes til dræberceller, som angriber kræften.

Sidst opdateret: 23.02.2024