Skip to main content
CITCO

Klinisk forskning

CITCO Eliteforskningscenter

CITCOs kliniske forskningsteam omfatter speciallæger og forskningssygeplejersker på Afdeling for Blodsygdomme på OUH under ledelse af professor Niels Abildgaard og overlæge Thomas Stauffer Larsen. Målet er at undersøge effekten af nye behandlinger af knoglemarvskræft (myelomatose) og lymfekræft med CAR T-celler.

Sidst opdateret: 15.01.2024