Skip to main content
CITCO

CAR-T behandling af lymfom (lymfekræft)

Gennem de seneste år har vi oplevet flere banebrydende ændringer i vores muligheder for at behandle tilbagefald af lymfekræft med forskellige former for immunterapi. Disse nye behandlingsmodaliteter baserer sig på et princip om at omgås de normale immunsystem aktiverende mekanismer, som lymfekræften har haft succes med at undslippe, for derved at få genetableret et angreb på lymfekræftcellerne ved hjælp af patientens eget immunsystem. 

En af disse nye behandlingsmetoder er såkaldte kimæriske antigenreceptor T-celler (CAR T-celler) (princippet beskrevet andetsteds på denne hjemmeside). CAR-T celler har vist sig at kunne helbrede patienter med tilbagefald af aggressiv lymfekræft, som ikke tidligere har haft flere behandlingsmuligheder. 

I regi af CITCO har vi arbejdet intensivt for at gøre CAR T-celle behandling tilgængelig for danske lymfekræftpatienter, og særligt de patienter for hvem der ikke findes nogen god standardbehandling. Omkring 1. marts 2024 vil vi kunne tilbyde patienter med tidligt tilbagefald af Diffust Storcellet B-celle Lymfom (DLBCL) behandling med Axicabtagene Ciloleucel (Yescarta®) såfremt en række kriterier er opfyldt. Derudover forventer vi i løbet af 1. halvår 2024 at åbne to kliniske protokoller i Fase I/II med nyere og mere avancerede CAR-T produkter til patienter med flere undertyper af B-celle lymfekræft som har oplevet flere tilbagefald. I løbet af efteråret 2024 åbner vi også et klinisk fase-3-studie med et allerede kommercielt indregistreret CAR-T celleprodukt Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi®) hvis effekt skal undersøges i forhold til gældende standardbehandling med immun-kemoterapi ved 1. eller senere tilbagefald af follikulær lymfekræft.

Parallelt med et målrettet arbejde for at blive klar til at tilbyde behandling med kommercielle CAR-T produkter som standard og i kliniske protokoller har det hele tiden været vores ambition at producere CAR-T celler i vores eget laboratorium. Vi er nu langt i vores forberedelser med et eget CAR T-celle produkt (CITCAR19), som skal afprøves i et fase Ib klinisk studie på patienter med tilbagefald af forskellige former for B-celle lymfekræft, for hvem der ikke findes nogen andre behandlingsmuligheder. Vi håber at kunne tilbyde de første patienter den mulighed sommer/efterår 2024.
 

Sidst opdateret: 23.02.2024