Skip to main content

Forskeruddannelse rettet mod grundskolen

Hvad kan man søge?

I 2011 nedsatte videnskabsministeren et Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning. Årligt uddeles ca. 10-12 stipendier. Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse. Læs om Ph.d.-rådet her.

 

Opslaget slås typisk op i slutningen af januar. Inden da er det en rigtig god idé at være i gang med ansøgningsovervejelser, for det tager lang tid at udarbejde en god ansøgning. Hvert år i november holder vi i centeret et første online informationsmøde om ansøgningsprocessen. Hold øje med denne side for at se hvornår.

 

Hvem kan søge?

Hvis man har lyst til at søge et Ph.d.-råds-stipendie, er man velkommen til at henvende sig til Center for Grundskoleforskning. Send en interesse-mail til Mette Rose Kjær Thomsen.

 

Forudsætningen for at komme i betragtning er, at man har en afsluttet kandidatuddannelse inden stipendiet påbegyndes. Såfremt man som ansøger ikke har afsluttet adgangsgivende eksamen på ansøgningstidspunktet, skal man fremsende en kopi af sit eksamensbevis til Ph.d.-rådets sekretariat i september måned, inden Ph.d.-rådet beslutter sine tildelinger af stipendiater.

 

Hvordan kan man søge?

Alle uanset aktuel ansættelse og institutionel tilknytningsforhold i Danmark kan indgå i en prækvalificeringsproces hos Center for Grundskoleforskning. Vores ambition er at tiltrække alle interesserede ansøgere, særligt gerne inden for de aspekter centeret er optaget af, jf. dets vision og mission.

 

Center for Grundskoleforskning organiserer processen på følgende måde: 

 

Dato

 

September til januar

Send interessetilkendegivelse til vikarierende centerkoordinator, Mette R.K. Thomsen, mrt@sdu.dk.

Deadline mandag d. 9. januar 2023.

Mandag d. 28. november 2022 kl. 13.00-14.00

Center for Grundskoleforskning afholder online informationsmøde om Ph.d. Rådet for Uddannelsesforskning og ansøgningsprocessen

v. lektor Dion Rüsselbæk Hansen

Onsdag d. 11. januar 2023
kl. 13.00-15.00

Workshop for potentielt interesserede, der har tilsendt interessetilkendegivelse, v. lektor Dion Rüsselbæk Hansen

Ultimo januar

Opslag fra Ph.d. Rådet annonceres, og distribueres ud til interesserede

Fredag d. 24. februar 2023
kl. 12.00

Deadline for aflevering af første udkast til projektbeskrivelse (2-3 sider)

Onsdag d. 8. marts 2023

Ansøgerne får besked, om de er prækvalificerede eller ej

Torsdag d. 30. marts 2023
kl. 10.00-15.00

Responsseminar om projektbeskrivelser med relevante forskere og potentielle vejledere, v. lektor Dion Rüsselbæk Hansen

Onsdag d. 26. april 2023

kl. 23.59

Indsendelse af projektbeskrivelse i endelig version samt bilag til økonomiafdelingen på Institut for Medier, Design, Erkendelse og Læring (tidligere IKV).

22. maj 2023

Faglige udtalelser af vejledere og endelig indstilling sendes til ansøger

Tirsdag d. 23. maj kl. 12.00

Indsendelse af ansøgninger til Ph.d. Rådet

Oktober 2023

Udmelding fra Ph.d. Rådet om indstillinger af projekter

November 2023

Hvis projektet indstilles; aftaler om igangsættelse, løn med videre

 

Interesseret?

Send en interesse-mail til centerkoordinator, Mette Rose Kjær Thomsen

Skriv til Mette

Sidst opdateret: 11.04.2023