Skip to main content
Center for Grundskoleforskning

Forskeruddannelse rettet mod grundskolen

Hvad kan man søge?

I 2011 nedsatte videnskabsministeren et Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning. Årligt uddeles ca. 10-12 stipendier. Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse. Læs om Ph.d.-rådet her.

 

Opslaget slås typisk op i slutningen af januar. Inden da er det en rigtig god idé at være i gang med ansøgningsovervejelser, for det tager lang tid at udarbejde en god ansøgning.

 

Hvem kan søge?

Hvis man har lyst til at søge et Ph.d.-råds-stipendie, er man velkommen til at henvende sig til lektor Jakob Bøje, der er faglig koordinator for prækvalificeringsforløbet for 2023/2024. Forløbet varetages af Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, SDU.

 

Forudsætningen for at komme i betragtning er, at man har en afsluttet kandidatuddannelse inden stipendiet påbegyndes. Såfremt man som ansøger ikke har afsluttet adgangsgivende eksamen på ansøgningstidspunktet, skal man fremsende en kopi af sit eksamensbevis til Ph.d.-rådets sekretariat i september måned, inden Ph.d.-rådet beslutter sine tildelinger af stipendiater.

 

Tidsplan 2023/2024

 

 Dato

 

27/11 2023 kl. 13.00

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab afholder online infomøde om ph.d.-rådet og ansøgningsprocessen v. lektor Jakob Bøje.

 11/1 2024 kl. 13.00-15.00

 Workshop for interesserede v. lektor Jakob Bøje.

 23/2 2024 kl. 12.00

Deadline for første udkast til projektbeskrivelse
(2-3 sider).

8/3 2024

 Ansøgere får besked, om de er prækvalificerede eller ej.

1/5 2024 kl. 08.00 

 Indsendelse af projektbeskrivelse i endelig version samt bilag til økonomiafdelingen på Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab.

Medio maj 2024 

Faglige udtalelser af vejledere og endelig indstilling sendes til ansøger.

Deadline annonceres senere

Indsendelse af ansøgninger til ph.d.-rådet.

November 2024 

Udmelding fra ph.d.-rådet om indstillinger af projekter.

November 2024 

Hvis projektet indstilles; aftaler om igangsættelse, løn med videre.

 

 

Interesseret?

Send en interesse-mail til faglig koordinator, lektor Jakob Bøje

Skriv til Jakob

Sidst opdateret: 23.11.2023