Skip to main content
Uge 49, 2017

En tillidsfuld læge-patient relation er afgørende for at fastholde patienter i helbredstjek

Patienter uden uddannelse er svære at rekruttere og fastholde i forebyggende helbredstjek. Et kvalitativt studie har undersøgt, hvad praktiserende læger gør for at fastholde patienterne

Selvom patienter uden uddannelse er i særlig risiko for kroniske sygdomme, er de svære at fastholde i forebyggende helbredstjek. Så hvad gør de praktiserende læger for at få disse patienter til at følge et helbredstjek over tid?

Det er et spørgsmål, som et kvalitativt studie under Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt.

Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Konklusionen i studiet er, at respekt og et godt og tillidsfuldt læge-patient forhold er helt afgørende faktorer, når det handler om fastholdelse, fortæller ph.d.-studerende Marie Broholm-Jørgensen fra Center for Interventionsforskning:

"De praktiserende læger ved, at tillid er afgørende for, om patienterne har lyst til at komme igen og altså følge helbredstjek. Det betyder, at de gør rigtig meget for at opbygge og fastholde et godt forhold til patienten. De udviser eksempelvis respekt for patienterne og deres valg af sundhedsadfærd ved for eksempel at respektere det, hvis en patient ikke ønsker rygestop. Samtidig bruger de deres autoritet som læge til at begrunde et sundhedsfagligt budskab. Det kan selvfølgelig være en svær balancegang ikke altid at stå med en løftet pegefinger, hvis patienten har en livsstil, der er sundhedsskadelig, og som er i modstrid med lægens faglige overbevisning. Men netop denne balance kan ifølge lægerne betyde, at patienten føler sig mødt og respekteret og har lyst til at komme igen," siger Marie Broholm-Jørgensen.

Observatør i konsultationen

Marie Broholm-Jørgensen har i forbindelse med studiet interviewet 17 praktiserende læger om deres erfaringer og håndtering af patienter uden uddannelse, ligesom hun har siddet med som observatør i konsultationen, når patienter har fået helbredstjek. Hun finder, at lægerne mere eller mindre ubevidst arbejder med fastholdelse og opbygning af et godt forhold til patienterne.

"Hvordan man opbygger en god relation og får et tillidsforhold til sine patienter er jo ikke noget, der står i en manual. Det er noget, som afvejes i situationen med den enkelte patient, og som ifølge lægerne er vigtigt for fastholdelse af patienterne," fortæller hun.

Humor er vigtig

Marie Broholm-Jørgensen har også observeret, at lægerne også kan bruge humor til at opbygge og fastholde relationen og til at påtale sundhedsskadelig adfærd som for eksempel rygning.

"En af de læger, der har medvirket i studiet, kan for eksempel finde på at snuppe cigaretpakken fra patienten, hvis han ser den stikke op af patientens lomme eller taske, og så smide den i skraldespanden. Det sker med et smil og en bemærkning om, at så behøver vi ikke tale mere om dén sag. Lægen får på den måde et vigtigt budskab hurtigt og effektivt igennem uden at løfte pegefingeren og virke belærende," fortæller Marie Broholm-Jørgensen.

Studiet er en del af en ph.d.-afhandling. Marie Broholm-Jørgensen har også talt med patienter og undersøgt, hvorfor de deltager i helbredstjek, og hvad forholdet til lægen betyder i denne sammenhæng.

Editing was completed: 06.12.2017