Skip to main content
Uge 46, 2011

En femtedel af rygerne melder sig til rygestopunders√łgelse

Rygestop blandt voksne

Statens Institut for Folkesundhed, SDU er i gang med projekt "Fri Start", som undersøger, hvordan man bedst hjælper voksne rygere til rygestop. Undersøgelsen sammenligner fire forskellige rygestopkoncepter: et digitalt internet, SMS og E-mail baseret program, to forskellige former for telefonrådgivning og en skriftlig selvhjælpsguide.

I projekt "Fri Start" er rygere, der har deltaget i to befolkningsundersøgelser, blevet kontaktet via mail og brev og er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Samlet set har 19 % af dagligrygerne i de to undersøgelser meldt sig til det nye rygestopprojekt. Gennemsnitsalderen er for deltagerne er 50,3 år og 58,3 % er kvinder. De rygere, der er med i undersøgelsen, ser ud til at have en lidt længere uddannelse end den gennemsnitlige ryger, men der er deltagere med fra alle uddannelseskategorier.

Der er omkring 900.000 rygere i Danmark og en stor del af dem er interesseret i at holde op med at ryge. I den seneste store danske befolkningsundersøgelse "Den Nationale Sundhedsprofil 2010" svarer 74 % af dagligrygerne, at de ønsker at holde op med at ryge. Erfaringen er dog, at det er meget få (2 - 5 %) som rent faktisk anvender hjælp til rygestop. Tilslutningen til Fri Start-projektet tyder på, at en direkte henvendelse til rygerne kan få langt flere vil deltage i formaliserede rygestop programmer, end tilfældet er i dag.

Projektet "Fri Start" er et af seks nye projekter i Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Da centeret blev etableret i 2009 fik det navnet TrygFondens Forebyggelsescenter på baggrund af en donation på 100 millioner kr. fra TrygFonden. Men fredag den 18. november skifter centeret navn til Center for Interventionsforskning, da det nu udvides i kraft af en donation på foreløbig 31 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse.

Center for Interventionsforskning forsker i sundhedsfremme og forebyggelse, designer specifikke indsatser med henblik på at skabe gode rammer for sundhed og fremme sunde vaner fx på folkeskoler, tekniske skoler, i sundhedscentre, på jobcentre og i andre offentlige arenaer. Udvidelsen og navneændring markeres den 18. november med et symposium på Statens Institut for Folkesundhed i København.

Editing was completed: 16.11.2011