Skip to main content

Partnership Project (PSP)

Gennem de seneste år er der kommet en voksende mængde forskning, der understøtter effektiviteten og vigtigheden af, at inddrage almen praksis i et kræftbehandlingsforløb. Samtidig arbejder hver del af sundhedssystemet på sine egne opgaver, i stedet for at skabe et behandlingsforløb i samarbejde.

Vi mener, at et samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, vil forbedre kræftpatienternes forløb og bidrage til at reducere udækket behov og øge deres opfattelse af kontinuitet i behandlingsforløbet.   Videosamtalerne skal fremme udveksling af information mellem onkolog og almen praktiserende læge om bl.a. komorbiditet, sociale ressourcer og medicin. Skabe tryghed hos patienterne, når de oplever onkolog og egen læge i ligeværdig dialog.  Patienten får en oplevelse af, at egen læge er en vigtig og naturlig part i behandlingsforløbet, og de uden tøven kan henvende sig her.    

Hypotesen er at videosamtalerne, øge kontinuiteten for kræftpatienter, give rum til faglig læring og deling af viden mellem de involverende sundhedsprofessionelle, give bedre håndtering af medicin og anden sygdom hos patienten og give patienterne klarhed omkring, hvem de kan henvende sig til med en given problemstilling.

Link til patienter

Link til fagpersoner

Kontakt

Sidst opdateret: 11.11.2020