Skip to main content
Forskningsenheden for Almen Praksis

Kandidatspeciale ved Forskningsenheden for Almen Praksis

Ønsker du at skrive kandidatspeciale ved Forskningsenheden for Almen Praksis, vil vi gerne bede dig om at udfylde et kort spørgeskema

Du vil blive bedt om at angive dit navn og din mailadresse (bemærk, at du skal bruge din officielle studentermail til formålet – andre mailadresser er ikke tilladt), dit studiefag og den ønskede startdato for specialet (1. februar eller 1. september).

 

Ønsker om metoderetning eller emne

Derudover må du gerne anføre dine ønsker om metoderetning og/eller udspecificere emnet el.lign., hvis du ønsker.

Foråret

Ønsker til specialer i foråret skal være registreret senest 15. november.

Efteråret

Ønsker til specialer i efteråret skal være registreret senest 15. juni.

Hvornår får du besked?

Vi ser på alle indkomne ønsker, og du vil få besked per mail senest 1. december eller hhv. 1. juli. Til denne tid vil dine registrerede oplysningerne blive slettet.

 

Sidst opdateret: 20.10.2023